A Travellerspoint blog

1 Pictiúr = 1,000 Focal

SÃO PAULO

semi-overcast 18 °C

Tá sé curtha i mo leith uair nó dhó ag comh-iriseoirí de mo chuid go bhfuil nós agam íomhá ró-dhearfach a phéinteáil den Bhrasaíl. B´fhéidir go ndéanaim - níl ann ach go bhfuil íomhá fíor-dhearfach agam féin den Bhrasaíl. Ach chun a chruthú nach bhfuil mé dall ar na lochtanna atá ar an tír seo, tá mé chun an grianghraf seo a chur suas ar an mblog. Mar a deir an sean-mhana iriseoireachta: is fiú míle focal pictiúr amháin.

Homemnarua.JPG

Ní hé an fear sráide atá ina luí ar an gcosán an rud is aistí sa phictiúr seo. Coinnigh ort ag léamh le fáil amach céard atá aisteach faoin bpictiúr seo.

Maidin inné, chuaigh mé ag siúl tríd cheantar an stáisiúin traenach Luz, ceantar a mbíodh drochcháil air ach atá ag feabhsú le roinnt blianta anuas. Ar an taobh ó thuaidh den stáisiún féin, chonaic mé dhá rud aisteach agus mé ag teacht timpeall an chúinne:

1. Fear sráide a bhí ina luí, leathmharbh, ar an gcosán. Bhí a ghéaga ag gobadh amach óna chorp ar bhealach amscaí. Bhí píosa aráin leath-ite ina luí in aice leis. Bhí cuilleoga ag timthriall os cionn an fhir.

2. Scuaine mhór mhillteanach daoine a bhí ag fanacht ar rud éigin. Bhí ruball na scuaine díreach in aice leis an bhfear sráide leathmharbh, ach ní raibh duine ar bith sa scuaine ag cur suim san fhear.

Thóg sé thart ar nóiméad orm m'intinn a dhéanamh suas faoi phictiúr a thógáil, ach bhuaigh an t-iriseoir ionam. Shiúil mé ar ais, thóg mé an pictiúr, agus d'imigh mé liom. Níor thug mé airgead ar bith don fhear, cé gur thóg mé a phictiúr.

Thiocfadh leat a rá go bhfuil sé sin fuarchúiseach agus crua. Ach céard faoin slua daoine (os cionn trí chéad) a bhí ina seasamh sa scuaine? Dá mbeadh airgead tugtha agam don fhear, bheadh drugaí ceannaithe aige leis. Chomh maith leis sin, dá dtabharfainn airgead don fhear seo, céard faoi na milliúin eile a mhaireann ar na sráideanna sa Bhrasaíl?

B'fhéidir gurb é mianach an iriseora é, ach níor chuir an eachtra as dom mórán. Chonaic mé íomhá, chonaic mé scéal. Ach bhí rud éigin aisteach faoin scéal. Ní hé an fear a bhí ina luí ar an gcosán an rud ab aistí faoin scéal - ba é an rud ba aistí faoin scéal ná cúis na scuaine. Ní ag fanacht le ticéidí traenach a bhí an trí chéad duine a bhí sa scuaine - bhí siad ag fanacht le dul isteach sa Museu da Lingua Portuguesa, Iarsmalann na Portaingéilise, atá lonnaithe sa stáisiún freisin Anois, sin dúthracht teanga duit.

Homemnarua.JPG

An rud is aistí faoin bpictiúr seo: Tá na daoine sa scuaine ag fanacht le dul isteach in Iarsmalann na Portaingéilise.

Má thaitníonn an blog seo leat, abair le do chairde faoi.

Má theastaíonn uait teachtaireacht a fhágáil, tá nasc ag bun an ailt chun sin a dhéanamh.

Alex.

Posted by Alex-H 04:46 Archived in Brazil Tagged postcards

Email this entryFacebookStumbleUpon

Table of contents

Comments

A Alex, cé go bhfuil tú beagáinín cruachroíoch, is maith liom do chuid blaganna! Cad a bhíonn ar taispeáint in Iarsmalann na Portaingéilise? Samhlaigh Iarsmalann na Gaeilge - nó an bhfuil a leithéid againn cheana?!

by johnw

Ní dheachaigh mé isteach san iarsmalann toisc go raibh an scuaine chomh fada! Chuaigh mé ag ithe uachtair reoite ina ionad ;-)
Iarsmalann na Gaeilge? Ceist mhaith!?!

by Alex-H

A Alex, a chara, caithfidh tú dul isteach ann lá amháin go n-inseofá linn cad faoin spéir atá ar taispeáint san iarsmalann sin - go háirithe más rud é gur ag tarraingt na sluaite atá sí!

Blag an-suimiúil atá agat anseo, bail ó Dhia ort - agus is breá liom do chuid píosaí a léamh ar Fionse chomh maith. Lean ort!

by mbm

This blog requires you to be a logged in member of Travellerspoint to place comments.

Enter your Travellerspoint login details below

( What's this? )

If you aren't a member of Travellerspoint yet, you can join for free.

Join Travellerspoint